Zgoda osoby pełnoletniej

Zgody wyrażane przez osobę pełnoletnią, która ma wziąć udział w kursie językowym

Zostałem/am poinformowany/a, że:

 1. Administratorem moich danych osobowych jest Szkoła tj. Piotr Klinger Hi5 Centrum Językowe z siedzibą w Unisławiu, ul. Wiślana 8 86-260, NIP: 554-296-23-99
 2. dane osobowe są przetwarzane przez Szkołę w celach:
 3. zawarcia i prawidłowej realizacji umowy dotyczącej prowadzenia kursu językowego;
 4. marketingu bezpośredniego Szkoły;
 5. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są:
 6. niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy dotyczącej kursu językowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 7. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Szkołę tj. marketing bezpośredni (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 8. dane osobowe mogą być udostępnione:
 9. podmiotom świadczącym na rzecz Szkoły usługi informatyczne;
 10. podmiotom świadczącym na rzecz Szkoły usługi kadrowo-księgowe i prawne;
 11. podmiotom współpracującym ze Szkołą przy organizacji kursów językowych;
 12. podmiotom świadczącym na rzecz Szkoły usługi marketingowe;
 13. dane osobowe mogą być przechowywane przez okres 10 lat od dnia wygaśnięcia umowy dotyczącej kursu językowego łączącej mnie ze Szkołą;
 14. mam prawo do żądania od Szkoły jako administratora: dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych;
 15. mam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych przeze mnie danych osobowych;
 16. mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 17. podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy dotyczącej kursu językowego; w przypadku niepodania danych osobowych niemożliwe będzie zawarcie tej umowy.

  Zgody marketingowe:
 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji, w tym informacji handlowej przesyłanej na podany przeze mnie adres e-mail oraz numer telefonu, a także na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów marketingu bezpośredniego Szkoły. Wyrażenie w/w zgód jest dobrowolne. Zostałem/am także poinformowany/a, że udzielone przez mnie zgody mogą być odwołane w każdym czasie.
 1. Zgody na wykorzystanie wizerunku:
 • Wyrażam zgodę na rejestrowanie na nagraniach audiowizualnych i fotografiach mojego wizerunku w trakcie prowadzenia zajęć językowych i eventów organizowanych przez Szkołę oraz na publiczne udostępnianie tych nagrań i fotografii w celach marketingowych i informacyjnych związanych z działalnością Szkoły i podmiotów z którymi Szkoła współpracuje.

Zgoda zostaje udzielona bezpłatnie i na czas nieokreślony.