Test poziomujący

Zasady wypełniania testu:

  1. Test musi zostać wypełniony samodzielnie, na podstawie wyłącznie własnej wiedzy.
  2. Niedozwolone jest korzystanie ze słowników oraz innych materiałów ułatwiających udzielenie poprawnej odpowiedzi.
  3. Na początku testu należy podać imię i nazwisko. Bez identyfikacji wykonawcy testu staje się on nieważny.

powered by Typeform